เมืองไทยหนอ ที่เคยรักกันมา กลับมีแต่พวกหยาบช้า ทำลายคนดี

เมืองไทยหนอ ที่เคยยิ้มให้กัน กลายเป็นเห็นแก่ตัว ไม่ใส่ใจอะไร

เมืองไทยหนอ ที่เคยรำวงวันสงกรานต์ กลับไปเต้นโคโยตี้ หวี้ดวิ้ว~

เมืองไทยหนอ จากที่เคยสามัคคี กลับกลายเป็นศัตรู คู่แค้น ไม่รักใคร่กัน

 

หันมาสนใจกันนะคะ เพื่อที่อะไร ๆทีเป็นอยู่ตอนนี้

 

จะงดงามอย่างที่มันเคยเป็นมา....

 

รักเธอ ประเทศไทย..